Kérdéssorok szerkesztése

Új kérdéssor létrehozásakor, vagy kérdéssor módosításakor a kérdéssor-szerkesztő nyílik meg, melyet az alábbiak szerint lehet használni.

szemelyes_kerdessorok_felsorolt.png


A kérdéssor szerkesztő felülete

Kérdések tallózása

A kérdéssor szerkesztőben a kérdéssor létrehozása során a személyes kérdésbankunkban tárolt, valamint az általunk elért esetleges közös szintér-kérdésbankokban tárolt kérdésekből építkezhetünk. Ezek tallózására a bal oldali oszlopban van lehetőség.

Sok kérdés esetén szűrhetünk a kérdések között típus szerint és kulcsszavak alapján. Ehhez a paraméterek beállítása után nyomja meg a "nagyító" ikont.125.png

 

Kérdések beszúrása a kérdéssorba egyesével

A kérdéssor aktuális állapotát a jobb oldali oszlopban láthatjuk. A bal oldalt kitallózott kérdéseket két módon tehetjük fel a kérdéssorra:

  • a kérdést az egérrel megfogva (a bal egér gomb lenyomva tartásával) a kérdéssor bármely két kérdése közé betehetjük (a megfelelő helyen engedjük el az egér gombját)

A kérdéssorra feltett kérdés eredetijének módosítása nincs hatással a kérdéssoron szereplő példányra.

 

Kérdések mozgatása a kérdéssorban

A kérdéssorban szereplő kérdések pozíciója megváltoztatható. A  kérdést az egérrel megfogva a kérdéssor bármely két kérdése közé betehetjük.

 

Kérdés törlése a kérdéssorból

Ehhez kattintunk a kérdés mellett található piros X-re.

 

Véletlen kérdések

Lehetőség van arra, hogy megadott kérdések közül a kitöltés során a CooSpace véletlenszerűen adjon megadott számú kérdést a kitöltőnek. Erre két módszer is van:

  • véletlen blokk beszúrása, majd kérdések hozzáadása egyesével
  • mappa beszúrása véletlen blokként

Véletlen blokk beszúrása, majd kérdések hozzáadása egyesével

Ehhez fel kell vinni a kérdéssorra egy véletlen blokkot, melyet a bal oldalon látható "Véletlen blokk" felirat meletti plusz jelre kattintással tehet meg, vagy fent leírt módon az egérrel a kérdéssor megfelelő pontjára dobhat.

Ezután a a véletlen blokkot fel kell tölteni a kívánt számú kérdéssel. Ezt - egyenlőre - csak úgy tehetjük meg, hogy a kérdést az egérrel megfogva a véletlen blokkra - annak is a felső részére - dobjuk.

Végül meg kell adni, hogy hány darab kérdést (vagy hány darab, hány pontos kérdést) sorsoljon véletlenszerűen a véletlen blokkból a CooSpace. Ehhez a véletlen blokk sorában található számokat kell beírni az üresen hagyott négyzetekbe. 

A véletlen blokk kérdéseinek listázása kikapcsolható a kérdéssor könnyebb áttekinthetősége céljából. Ehhez kattintson a "Kérdések elrejtése" feliratra.

A véletlen blokkban lévő kérdések eredetijének módosítása nincs hatássala kérdéssoron szereplő példányaikra.

 

Mappa hozzáadása véletlen blokként

 

Lehetőség van egész mappa hozzáadására  a kérdéssorhoz véletlen blokként. Ehhez nyomja meg a mappa neve meletti "plusz" ikont, vagy húzza az egérrel a mappát a kérdéssorra.


Ekkor a mappa a képen látható módon fog meg jelenni a kérdéssoron. Ezután meg kell adni a kérdéssoron a mappa neve mellett, hogy hány darab, vagy hány darab, hány pontos kérdést adjon a rendszer a kitöltőnek véletlenszerűen a mappában lévő kérdésekből. Fontos tudni, hogy a mappában lévő kérdések számával azonos vagy annál nagyobb szám megadása esetén a CooSpace nem ad hiba üzenetet, hanem a mappában lévő összes kérdést megjeleníti véletlen sorrendben a kitöltőnek.

 

A kérdéssorban lévő mappa tartalmának módosítása hatással van kérdéssorra.

 

Oldaltörések beszúrása

Lehetőség van a kérdéssort a kitöltők számára tetszőlegesen oldalakra tördelni. Ehhez a megfelelő pontokra helyezzen el oldaltöréseket. Az oldaltörés beszúrásának módjai megegyeznek a véletlen blokk beszúrásának módjaival.

Az "Oldaltörésnek" 3 kapcsolója van:


  • visszalépés megakadályozása (bekapcsolása esetén az elválasztó előtti kérdésekre a kitöltő már nem tud visszalépni annak érdekében, hogy ne tudja már módosítani a korábban megadott válaszait)
  • továbblépés megakadályozása az addigi kérdések megválaszolása nélkül (bekapcsolása esetén a kitöltőnek minden olyan kérdésre kötelező válaszolnia, amely az elválasztó előtt szerepel; ezért ha jelentősége van annak, hogy melyik kérdés kötelező és melyik nem, akkor az elválasztóval kell őket a megfelelő sorrendbe tenni)
  • törlés (piros x)

Ha minden kérdést új oldalra szeretne tenni, akkor nem szükséges oldaltöréseket beszúrni, hanem elég lesz később egy kapcsolót beállítani a vizsga- vagy gyakorlóteszt eszközökben.

 

Kérdések alapértelmezett pontértékének felüldefiniálása

A kérdéssorra feltett kérdések mellett látható pont mező átírásával a kérdéshez eredetileg megadott pontértéket felül lehet írni. A módosítás nem hat vissza az eredeti kérdésre!