Vizsgateszt

A CooSpace keretrendszerben létrehozott kérdésbankra és kérdéssor-tárra építve, az online vizsgáztatás megvalósításának utolsó lépéseként létre kell hoznunk a vizsgatesztet, amely tulajdonképpen egy tesztbeállítási és időzítési feladat. A tesztírás biztonságos körülmények közötti megvalósítását több beállítási lehetőség is segíti: többek között megadhatjuk a teszt kezdésének és befejezésének időpontját; a tesztkitöltésre rendelkezésre álló időt; a teszt megkezdéséhez szükséges egyedi jelszót; a maximális kitöltésszámot és a kérdések véletlenszerű sorrendjét. A teszt értékelését – köszönhetően a kérdések szerkesztésekor beállított helyes megoldásoknak és az értékelési beállításoknak (pont, százalék, minősítés… stb.) – a rendszer automatikusan elvégzi, és opcionálisan a hallgatóknak is kijelezheti. Az oktató számára pedig statisztikák is készülnek az eredményekről, amelyek exportálhatók is.

Hallgatóknak:

A vizsgateszt eszköz hallgatók számáraOktatóknak:

A vizsgateszt eszköz oktatók számára

Kitöltők részére

Az alábbiakban egy rövid segédlet olvasható az online teszt kitöltéséhez.

Az online vizsgáztatás folyamata röviden

Itt egy rövid vázlatos összefoglalót talál a CooSpaceben történő vizsgáztatásról az első lépéstől az utolsóig.

Új teszt létrehozása

Új vizsgatesztet az alábbi módon tud létrehozni.

Teszt beállítása

A létrehozott vizsgateszthez hozzá kell rendelni egy adott kérdéssort.

Kitöltők hozzárendelése azonosító alapján

Lehetséges azonosító lista alapján hozzárendelni a kitöltőket a teszthez. Ezt a funkciót akkor célszerű használni, amikor nem lehetséges szerepkör szerint hozzárendelés. 

Vizsga módosítása, törlése

A vizsgák módosítása és törlése a többi eszközhöz hasonlóan történik. 

Eredmények, kitöltések megtekintése, statisztika

A vizsga eredményei a vizsga nevére kattintva érhetőek el a színtérből.

Hallgatói nézet oktatóknak

A vizsga létrehozása és beállítása után lehetősége van a kiírónak, hogy a kitöltők szemszögéből ellenőrizze a beállításokat és a kérdéssort.

Névsor nyomtatása

Lehetőség van névsor nyomtatására az alábbi módon.

VizsgaBiztos

A VizsgaBiztos névre keresztelt program a CooSpace-nek egy külön alkalmazása, amely négy fő ponton hoz újítást:

  1. önálló programként egy önálló ablakban, CooSpace-en kívül nyílik meg: ennek az a jelentősége, hogy a tesztet író nem tudja közvetlenül használni a  a CooSpace egyéb funkcióit, eszközeit, csak és kizárólag az adott tesztet tudja megnyitni;
  2. lehetőséget ad arra, hogy a vizsgázó csak úgy indíthassa el a tesztet, ha a számítógéphez tartozó webkamerával fényképet készít önmagáról;
  3. naplózva rögzíti a vizsgázó számítógépes tevékenységeit, ami azt jelenti, hogy a vizsgáztató pontos információt kap arról, hogy a teszt(kérdések) mellett mikor, milyen egyéb weboldalakat vagy alkalmazásokat nyit meg a tesztíró másik ablakokban;
  4. a vizsgázásra használt gépek beregisztrálhatók előzetesen a CooSpace-be, ami azt jelenti, hogy csak ezekről az előzetesen beregisztrált gépekről indítható el a tesztkitöltés. Így pontosan lehet tudni, hogy melyik kitöltés melyik gépen történt, és nincs szükség pl. IP címes korlátozások beállítására sem.