Jegyzetek

A jegyzetelés lehetőségét a CooSpace színtér- és eszközszinten is biztosítja. Ez azt jelenti, hogy elemi eszközök szintjén lehet saját, mások számára nem látható jegyzetek írni. Ezek részben láthatóak az adott színtér adott eszközében, részben pedig összesítve is megtekinthetőek a Személyes menüpont Jegyzetek menüpontjában.


Személyes jegyzetek a CooSpace-ben

16.png